Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Zapytanie nr 1-2016

Nakło nad Notecią, dnia 3 lutego 2016 r.

Nr 1/2016


Zapytanie ofertowe


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) oraz zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią z dnia 16 kwietnia 2014 roku zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych:

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią
2. Przedmiot zamówienia: Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko
3. CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4. Termin realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
6. Istotne warunki zamówienia: wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, kosztorys ofertowy, formularz oferty do pobrania na stronie internetowej http://www.bip.powiat.nakielski.lo.pl/?cid=438
7. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu objętym zamówieniem. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy powinni udokumentować należyte zrealizowanie usługi lub/i usług (opracowanie dokumentacji projektowej). Za usługę/i Zamawiający uzna opracowaniu dokumentacji projektowej/ych obejmującej/ych projekt budowlany i wykonawczy dotyczący przebudowy i/lub budowy drogi publicznej. Wykonawca musi przedstawić dowody na wykonanie dokumentacji dot. przebudowy lub/i budowy dróg o łącznej długości min. 8 km wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Dowodów nie muszą dołączać Wykonawcy którzy wykonywali już usługi w przedmiotowym zakresie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku „Formularz oferty” wraz z kosztorysem ofertowym i dołączonymi dowodami w zakresie wiedzy i doświadczenia; Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną; W przypadku składania ofert w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe na „Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko”
9. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią do dnia 12 lutego 2016 roku do godz. 09.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 09.15.


Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Nakle nad Notecią
Bartosz Lamprecht


Dokumenty do pobrania

Formularz oferty: Formularz oferty (64kB) word

Kosztorys ofertowy: KO (10kB) excel

Harmonogram: Harmonogram (25kB) pdf

Wymagania dotyczące dokumentacji: Wymagania (19kB) word


UWAGA!

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców: odpowiedzi (623kB) wordZdjęcie

Wytworzył: Bartosz Lamprecht (3 lutego 2016)
Opublikował: Bartosz Lamprecht (3 lutego 2016, 12:27:16)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lamprecht (15 lutego 2016, 09:27:27)
Zmieniono: Dadano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2282

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij