Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią

PRZEWODNICZĄCY                                           Projekt                                                            RADY POWIATU
w Nakle nad Notecią          
                                                                 
                         
                                                  Porządek obrad
XV Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 25 stycznia 2012 roku, godz. 12.00
 
 
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2011 rok.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b)    przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią,
c)     ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie w 2012 roku,
d)    określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania,
e)    rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
f)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
g)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, kształcącej w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych i wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
h)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, założonego w 2007 r. i wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
i)      zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
j)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Transportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
k)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Mechatronicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
l)      zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Handlowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
m)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
n)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Drogownictwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu,
o)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Budowlanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
p)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
q)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
r)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
s)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego założonego w 2004 r., wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
t)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
u)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, założonej w 2009 r. i wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
v)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Technikum Samochodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
w)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Mechanicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
x)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
y)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji II Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
z)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
aa) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
bb) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
cc)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
dd) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Informatycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
ee) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
ff)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Handlowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
gg) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
hh) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie sprzedawca, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
ii)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
jj)    zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, założonej w 2002 r. i wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
kk)  zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Technikum, kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik weterynarii, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
ll)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
mm)     zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Rolniczego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
nn) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
oo) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
pp) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
qq) zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Technikum Agrobiznesu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
rr)   zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
ss)  zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe,
tt)   ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej,
uu) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2012.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.  Wolne wnioski.
11.  Zakończenie obrad.
 
 


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu (16 stycznia 2012)
Opublikował: Iwona Lewandowska (17 stycznia 2012, 13:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij