Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Porzadek obrad XVII Sesji

PRZEWODNICZĄCY                                                                                  Projekt                                                
RADY POWIATU
w Nakle nad Notecią          
                                                      
                 
                                                          Porządek obrad
      XVII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 28 marca 2012 roku, godz. 12.00
 
 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat gospodarki wodnej.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarniczego w powiecie nakielskim.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchylenia uchwały dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
b)    uchylenia uchwały w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
c)    uchylenia uchwały w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, założonego w 2007 r. i wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
d)    uchylenia uchwały w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
e)    likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, kształcącej w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych i wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
f)     likwidacji Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
g)    likwidacji Technikum Transportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
h)    likwidacji Technikum Mechatronicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
i)     likwidacji Technikum Handlowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
j)     likwidacji Technikum Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
k)    likwidacji Technikum Drogownictwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
l)     likwidacji Technikum Budownictwa, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
m)   likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
n)    likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
o)    likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
p)    likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego założonego w 2004 r., wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
q)    likwidacji Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik obsługi turystycznej, technik prac biurowych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
r)     w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych, założonej w 2009 r.
i wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu,
s)    przekształcenia Technikum Samochodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
t)    likwidacji Technikum Mechanicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
u)    likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
v)    likwidacji II Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
w)   likwidacji III Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
x)    likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
y)    likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
z)    likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią,
aa) likwidacji Technikum Informatycznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
bb) likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
cc) likwidacji Technikum Handlowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
dd) likwidacji I Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
ee) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie sprzedawca, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
ff)   likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
gg) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej, założonej w 2002 r. i wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią,
hh) przekształcenia Technikum, kształcącego w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik weterynarii, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
ii)    przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
jj)    likwidacji Technikum Rolniczego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
kk)  likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu,
ll)    likwidacji Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
mm)     likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
nn) likwidacji Technikum Agrobiznesu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,
oo) ustalenia zasad umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej,
pp) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
qq) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
rr)   udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Sadki oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Sadki,
ss)  udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia,
tt)  udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Szubin oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Szubin,
uu) udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią,
vv) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2012 rok.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
 
 
 
 


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu (20 marca 2012)
Opublikował: Iwona Lewandowska (22 marca 2012, 10:26:47)

Ostatnia zmiana: Maciej Przygoda (22 marca 2012, 10:35:39)
Zmieniono: zminana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1028

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij