Strona archiwalna

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią informuje, że niniejsza strona nie jest już aktualnie obowiązującym Biuletynem Informacji Publicznej Starostwa, a stanowi jedynie archiwum dotychczasowych informacji.

Jeśli szukają Państwa aktualnych informacji zapraszamy do aktualnie obowiązującej strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

pow-nakielski.rbip.mojregion.info

Porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Nakle nad Noteci                                                                                                                                                                                                                   Projekt
 
                                                       Porządek obrad
VIII Sesji Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 29 czerwca 2011 roku, godz. 12.00
 
 
1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w zakresie wykonywanych zadań.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu:
-  sprawozdanie z wykonania budżetu,
-  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania
z wykonania budżetu,
-  sprawozdanie finansowe powiatu nakielskiego za rok 2010 rok,
-  opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
-  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
-  opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, 
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nakielskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2010 rok,
-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru tych zadań do finansowania,
b)    wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
c)     udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią,
d)    udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia
w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
e)    udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia
w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Mrocza,
f)     udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Nakło nad Notecią oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło nad Notecią,
g)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Wyrzysk oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Wyrzysk,
h)    zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Kcynia,
i)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Mrocza oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Mrocza,
j)     zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Łobżenica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim
a Gminą Łobżenica,
k)    przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego,
l)      utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
m)   zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2011,
n)    przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”,
o)    ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych
z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletniości,
p)    uchylenia uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2008 r.,
q)    określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego,
r)     wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny zawartej z Gminą Nakło nad Notecią i przeniesienie własności zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią,
s)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2011-2020,
t)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.  Wnioski i oświadczenia radnych.
11.  Wolne wnioski.
12.   Zakończenie obrad


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu w Nakle nad Notecią (21 czerwca 2011)
Opublikował: Iwona Lewandowska (21 czerwca 2011, 15:12:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1280

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij